Publikacje-artykuly

→książki

→przekłady

2024

„Giving Back to Mother Earth: Ethics for Circular Economy”.

razem z Akram Hatami i Naser Firoozi

w: „The Human Dimension of the Circular Economy : Reframing the Mindset at Macro, Organizational and Individual Levels”.

Red: Aldona Glińska-Neweś i Pauliina Ulkuniemi

Edward Elgar Publishing 2024, 9–25. https://doi.org/10.4337/9781035314225.00009.

Cyborg, OnkoMysz™, naczelne, geny, humus, symbionty i inne przechery : krytyczno-teoretyczna menażeria Donny Haraway.

w: „Jestem listotą : Donna J. Haraway w rozmowie z Thyrzą Nichols Goodeve”.

Humanistyka Środowiskowa, vol. 3, 2023, Poznań.

Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, s. 149-158.

2022

Przedmowa w: „Polish science and technology studies in the new millennium”.

wraz z Krzysztofem Arbiszewskim i Andrzejem W. Nowakiem

Red: Krzysztof Abriszewski, Aleksandra Derra , Andrzej W. Nowak

Studies on Culture, Technology and Education, 2022, vol. 8, Berlin, Peter Lang Publishing Group, s.7-9, ISBN 978-3-631-84388-8.

Women not to be seen : the medical versus feminist thought style on anorexia nervosa.

w: „Polish science and technology studies in the new millennium”.

Red: Krzysztof Abriszewski, Aleksandra Derra , Andrzej W. Nowak

Studies on Culture, Technology and Education, 2022, vol. 8, Berlin, Peter Lang Publishing Group, s.47-68, ISBN 978-3-631-84388-8.

2021

Beyond the nature/culture division. Building complementary knowledge on disease.

w: „Roman Ingarden and Our Times. Recent Trends in Phenomenology and Contemporary Philosophy”.

Red: D. Czakon, N.A. Michna, L. Sosnowski.

Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2021, 105-131.    

2020

Myślenie z rozmachem o wizjonerskiej lewicy, postpracy i uniwersalnej emancypacji. Na marginesie rozważań Nicka Srniceka i Alexa Williamsa.

w: „Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości”. Redakcja naukowa Janusz Grygieńć, 

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2020, 175-205.

Holobionts, Symbiosis and New Narratives for the Troubled Times of Donna Haraway’s Chthulucene.

Review of Donna Haraway’s (2016), 'Staying with the Trouble: Making Kin in the Chtulucene’,

Durham–London: Duke University Press Books, “Analiza i Egzystencja” 50/ 2020, 79-93.

więcej

Zatarte ślady kobiet (na) filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

w: „Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

Redakcja naukowa Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, seria: SCIENTIA-UNIVERSITAS-MEMORIA III, 17-37.

więcej

Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Wprowadzenie (wraz z Anną M. Kolą i Wojciechem Piaskiem) w: „Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

Redakcja naukowa Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, seria: SCIENTIA-UNIVERSITAS-MEMORIA III, 7-15.

więcej

Teorie feministyczne : tradycje i perspektywy,

w: Teorie feministyczne, tradycje i perspektywy.

Red. Marzena Adamiak, Aleksandra Derry i Witold Wachowski. Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej. 

Wydanie specjalne. Toruń 2020, 9-20 (Toż w: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Vol. 11 no. 3 2020, 1-12.)

więcej

2019

Review of Donna J. Haraway’s, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene,

“Frontiers: A Journal of Women Studies” , February 8, 2019.

więcej

Gender Sensitive Philosophy of Science Meets Radical Constructivism,

w: Theo Hug, Josef Mitterer, Michael Schorner (Hg.), Radikaler Konstruktivismus.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ernst von Glasersfeld (1917-2010), Innsbruck, Innsbruck University Press 2019, 175-189.

więcej

Studia nad nauką i technologią,

Red. Stanisław Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc.

w: Metodologia nauk. Część II: Typy nauk, Seria: Dydaktyka Filozofii, tom 9, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, 383-399.

więcej

2018

Neuroseksizm w działaniu, czyli jak nauka może wspierać lub obalać stereotypy na temat płci,

„Praktyka Teoretyczna” 2(28)/2018, 163-170.

więcej

Mechanika kwantowa, dyfrakcja i niedosyt filozoficzny. Nowy materializm feministyczny Karen Barad w kontekście studiów nad nauką i technologią,

Red. Monika Rogowska-Stangret, Olga Cielemęcka,

w: Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie, Warszawa: e-naukowiec 2018, 129-149.

więcej