Publikacje-artykuly

→książki

→przekłady

2014

Czy nauka i technologia nie lubią kobiet? O interwencjach feministycznej filozofii nauki na podstawie przypadków Barbary McClintock i Rosalind Franklin,

„Kultura Współczesna” 1(81)/2014, 134-149.

więcej

Studia nad nauką i technologią: tradycje, usytuowanie oraz ilustracje

z Ewą Bińczyk, w: „Studia nad nauką i technologią: wybór tekstów”, red. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra.

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, 7-23.

więcej

2013

Molekularne poskramianie lęków, czyli o płci konstruowanej genetycznie,

„Przegląd Kulturoznawczy” 1 (15)/2013, 85-99.

więcej

Owocne spotkanie nauk kognitywnych (CS) ze studiami nad nauką i technologią (STS).

„Avant”, Vol. 4, 1/2013, 50-53.

więcej

Why has the Queen of Bees Been the King for so Long? A Few Reflections on the Gender Problem in Science.

w 'Ethics, Society, Politics’. Proceedings of the 35th International Wittgenstein Symposium, Berlin 2013, red. Hajo Greif, Martin Weiss,

Boston: De Gruyter Ontos, 531-545.

więcej

2012

Od skromnego świadka do wiedzy usytuowanej. O pożytkach z feministycznych badań nad nauką i technologią,

„Etyka” 45/2012, 119-133.

więcej

2011

Obiektywność spleciona z męskością. O języku nauki z perspektywy feministycznej,

„Teksty Drugie” 4 (130)/2011, 49-69.

więcej

Ciało w krainie schizofrenicznego kapitalizmu. Lekcja z Michela Foucaulta, Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Rosi Braidotti,

„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 4 (32)/2011, 175-193.

więcej

O historii jako dekonstruowaniu tożsamości.

Filozoficzny głos w dyskusji nad książką Marii Solarskiej i Macieja Bugajewskiego pt. „Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka”,

„KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 19/2011, 158-162.

więcej

Sprawa Hedfors, czyli o tym, co Ludwik Fleck robił w Buchenwaldzie. Niechętnie przedstawiana historia pewnego oskarżenia,

„Studia Philosophica Wratislaviensia” tom. VI, 2/2011, 171-177.

Recenzja książki Judith Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości,

Ruch Filozoficzny” tom. LXVIII, 1/2011, 173-179.