Publikacje-artykuly

→książki

→przekłady

2007

Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia późnego Wittgensteina,

„Kognitywistyka i Media w edukacji” 1-2/2007, 133-145.

więcej

Podstawowe pojęcia Fregowskiej semantyki. Frege jako ojciec współczesnej filozofii języka,

„Studia Semiotyczne” tom. XXVI/2007, 263-277.

więcej

Lebensform as a Wittgensteinian way of understanding culture. Theoretical perspectives for the (intercultural) dialogue,

w: Christian Kanzian, Edmund Runggaldier (red.), Cultures. Conflict – Analysis – Dialogue. Proceedings of the 29th International Wittgenstein Symposium. Frankfurt, Paris, Ebikon, Lancaster, New Brunswick: Ontos Verlag 2007, 33-43.

więcej

Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky’ego,

w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu,

Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, 207-221.

więcej

Ideas of Hilary Putnam’s philosophy in the battle for the rationality of religious discourse.

The review of the book written by Piotr Sikora, “Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama”,

„Forum Philosophicum”, tom 12, 2/2007, 458-464.

2006

Deflacyjna teoria prawdy Paula Horwicha i jej trudności,

„Filozofia nauki” rok XIV, 2 (54)/2006, 13-21.

więcej

Wybrane problemy programu semantycznego Donalda Davidsona.

(wraz z Ewą Bińczyk)

„Przegląd Filozoficzny”, 2/2006, 181-196.

więcej

Filozofia jako terapia i opis. Propozycja Wittgensteina,

„Diametros”, czerwiec 8/2006.

więcej

Scepticism as a Constructive Philosophical Approach. (Historical Background – Main theses – Contemporary Examples).

„Toruński Przegląd Filozoficzny” tom 7/8, 2006, 167-176.

więcej

Realizm a teoria znaczenia. Analiza poglądów Michaela Dummetta.

w: Teoria znaczenia Michaela Dummetta i jej konsekwencje metafizyczne, red. Urszula Żegleń,

Toruń: Wydawnictwo Marszałek 2006, 21-116.

więcej

Czy pojęcie podobieństwa ułatwia zrozumienie Wittgensteinowskiej kategorii reguły?

w: Podobieństwo, red. Zbysław Muszyński, Henryk Kardela, Maciej Rajewski,

Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006, 81-89.

2005

Feminizm na manowcach fundamentalizmu.

(wraz z Marzeną Adamiak)

w: Fundamentalizm i kultury, red. Marek Szulakiewicz, Zbigniew Karpus,

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2005, 447-460.

więcej

2004

The Wittgensteinian idea of analysis as a base for constructive contemporary scepticism,

w: Johann Ch. Marek, Maria E. Reicher (eds.), Experience and Analysis. Papers of the 27th International Wittgenstein Symposium, vol. XII, August 8-14, Kirchberg am Wechsel 2004, 98-100.

więcej

2003

Czy minimalizm w teorii prawdy prowadzi do relatywizmu?

„Filozofia nauki” rok XI, 3-4/2003, 133-141.

więcej

2002

Prawda w teorii znaczenia: warunki prawdziwości versus warunki weryfikacji. Propozycja Michaela Dummetta,

„Principia” tom XXXII-XXXIII/2002, 209-225.

więcej

Późny Wittgenstein o prawdzie,

„Ruch Filozoficzny” 3/2002, 517-526.

Nie bójmy się feminizmu!

„Undergrunt” 4/2002, 20-43.

więcej