Conferences-

→international conferences

Długie trwanie efektu Matyldy, czyli o systemowych sposobach przeciwdziałania marginalizacji kobiet w nauce. Sekcja „Kobiety w matematyce, technologii i inżynierii. od edukacji do rynku pracy” XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: „Ja. My. Oni? Podmiotowość. Tożsamość. Przynależność”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, University of Wrocław, Wrocław 11-14 September 2019.

Udział w panelu dyskusyjnym „Konfrontacje, spory, konflikty”, konferencja naukowa „Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść”, The Ethnographic Museum in Toruń, The Polish Ethnological Society in Toruń, the Department of Ethnology and Cultural Anthropology NCU, Faculty of Humanities NCU, Toruń, 16 May 2019.

Adaptacja czy twórcza interpretacja? Meandry przekładu tekstu popularnonaukowego” na przykładzie „Urojeń płciowych” Cordelii Fine (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018), Center for Gender Studies at The Institute of English Studies of University of Wrocław, Wrocław, 14 May 2019.

Labirynt ścieżek współczesnej humanistyki. Posthumanizm, nowy materializm, neurofeminizm i inne niebezpieczne sprawy, wykład gościnny, Institute of Philosophy at The University of Wrocław, Wrocław, 13 May 2019.

Rozbieżności, niezgodności i kolizje współczesnej humanistyki. Nowy materializm, posthumanizm, neurofeminizm i inne niebezpieczne sprawy, wykład plenarny na konferencji „Sprzeczności w humanistyce”, Kolegium MISH University of Warsaw, Warsaw, 5-6 April 2019.

Emancypacyjny wymiar ojcostwa. Wspólna opieka nad dziećmi jako wsparcie dla idei feministycznych, panel Mężczyźni na rzecz równości, „Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet”, Committee on Sociology, Polish Academy of Sciences, The Institute of Sociology of the Jagiellonian University, Cracow 21-22 September 2018.

Idea poznania usytuowanego w badaniach feministycznych(wraz z Witoldem Wachowskim), „Nowe Trendy w Kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego”, The Jagiellonian University, Institite of Psychology, Cracow 19-21 September 2018.

Wykład ekspercki „Problem płci w filozofii współczesnej”, warsztaty „Młodzi 2018” organizowane przez posła do PE Michałą Boniego i prof. Krystnę Szafraniec, Serock, 2-4 February 2018.

Mózg, poznanie, płeć. Rozwój neuronauk jako wyzwanie dla współczesnej humanistyki, II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka-technika-społeczeństwo”, Wisła 28-30 September 2017.

Udział w debacie Nowe medytacje filozoficzne. Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta poświęconej książce Joanny Bednarek, wraz z dr hab. Andrzejem W. Nowakiem, Pałac Myślewicki, Warsaw 27 April 2017.

Feminizm a psychoanaliza: fantazje filozoficzne o kobiecym podmiocie. Na marginesie prac Michélle le Doeuff, „Nieświadome (w) kulturze. Praktyki – Ucieleśnienia – Interpretacje”, Toruń, 28-30 September 2016.

Udział w posiedzeniu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Inne oblicza nauki”. Wygłoszenie odczytu Feminizm w nauce. The Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie Skłodowska University, Lublin, 25 February 2016.

Konstruktywistyczny wymiar schematu pojęciowego współczesnej biologii systemowej, sekcja „Filozofii Nauki”, X Polish Philosophical Congress, Poznań, 15-19 September 2015.

Meandry genetyki płci. Filozofia feministyczna poza podziałem na „sex” i „gender”, sekcja „Filozofii feministycznej i gender studies”, X Polish Philosophical Congress, Poznań, 15-19 September 2015.

Kobiety (w) filozofii. Kłopot z kategorią podmiotu oraz tożsamością dziedziny po interwencji feministycznej, konferencja naukowa: „(Nie)chciana tożsamość/ Interdyscyplinarne sympozjum”. Center of Contemporary Art, Toruń, 11-12 May 2015.

Geny płci. Genetyka w służbie ujednolicania natury?, wystąpienie w ramach seminarium interdyscyplinarnego „Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”, IFiS PAN, 16 marca 2015.(wraz z Ewą Bińczyk) Konstruktywizm po liftingu, IV Sympozjum Konstruktywistyczne, Institute of Philosophy of Nicolaus Copernicus University in Toruń, 10-11 April 2014.

(wraz z Ewą Bińczyk) Konstruktywizm po liftingu, IV Sympozjum Konstruktywistyczne, Institute of Philosophy of Nicolaus Copernicus University in Toruń, 10-11 April 2014.

(wraz z Ewą Bińczyk) Życzeniowość etosu nauki. O debatę na temat mechanizmów recenzowania, konferencja naukowa „Etyka w badaniach naukowych i w szkolnictwie wyższym”, Komitet Etyki w Nauce, The Science of Science Committee – Polish Academy of Science, Institute of Philosophy of Nicolaus Copernicus University in Toruń, 5-6 November 2012.

Wiedza usytuowana zamiast bezstronnego świadka. O pożytkach z feministycznej filozofii nauki, The 9th Polish Philosophical Congress, Gliwice-Wisła, 17-21 September 2012.

Siła męskości, testy SRY a odpowiedzialność, czyli (post)konstruktywistycznie o dyskursie działania genu, III Sympozjum Konstruktywistyczne, Institute of Philosophy of Adam Mickiewicz University, Poznań 30-31 May 2012.

Czy język może wyznaczać granice naukowości? O dyskursie genu w naukach biologicznych, konferencja naukowa „Granice nauki”, Institute of Philosophy at The University of Wrocław, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław 26-27 April 2012.

Płeć, nauka, polityka, czyli czego feminizm chce od nauki?, konferencja naukowa „Kobiety i mężczyźni w przestrzeni publicznej”, Faculty of Political Science and International Studies in collaboration with Faculty of Law and Administration NCU, Toruń, 19-20 April 2012.

(z Ewą Bińczyk) Majsterkowanie Naturą. Laboratoria, hybrydyzacja zbiorowości i problematyczność esencjalizmu, konferencja naukowa „Natura (w) granica(ch) kultury”, Institute of Cultural Studies at the University of Wroclaw, Wrocław, 18 November 2011.