Konferencje ogólnopolskie

→międzynarodowe

Wykład gościnny Intersekcjonalność, płeć i inne niebezpieczne sprawy. Kilka uwag o feministycznej krytyce prawa, Wydział IV Prawno-Ekonomiczny Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 22 lutego 2024

Udział w panelu: Polityka antydyskryminacyjna. Doświadczenia i perspektywy w ramach ogólnopolskiego seminarium: „Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim w kontekście polityki antydyskryminacyjnej”, Wydział Prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 16 października 2023

Czy teorie feministyczne mogą wyjść poza binaryzm i płeć? Rosi Braidotti w rozmowie z Paulem Preciado, XII Zjazd Filozoficzny, sekcja filozofii feministycznej i gender studies, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 14 września 2023

Spotkanie dyskusyjne wokół książki Aleksandry Derry Filozofia, nauka, feminizm. Wybór tekstów, Toruńskie Towarzystwo Kulturoznawcze, UMK Toruń, 4 lipca 2023

Seminarium dyskusyjne wokół książki Aleksandry Derry Filozofia, nauka, feminizm. Wybór tekstów, zorganizowane przez dr Natalię Michnę, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29 maja 2023

Kobiety (w) filozofii. Kłopot z kategorią podmiotu oraz tożsamością dziedziny po interwencji feministycznej, 2 Forum Filozofek, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, 25 marca 2023

Seminarium dyskusyjne wokół książki Aleksandry Derry Filozofia, nauka, feminizm. Wybór tekstów zorganizowane przez Piotra Kozaka (UMCS), online, 8 lutego 2023, 18.00

Wykład gościnny Czego feminizm chce od nauki? Problematyka współczesnej feministycznej filozofii nauki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 8 grudnia 2022

Seminarium „Feminizm w nauce. Dyskusja wokół książki Aleksandry Derry Filozofia, nauka, feminizm. Wybór tekstów”, Szczecińskie Seminarium Feministyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 7 grudnia 2022

Filozofia, nauka, feminizm i inne niebezpieczne sprawy, sympozjum „Przeciwko zmurszeniu filozofii i dziwaczności nauk“, Projekt Avant, Instytut Filozofii UMK, Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK, Instytut Filozofii UMCS, Toruń, 18–19 listopada 2022

System opanowywania sporów w uczelni wyższej. Aspekty aksjologiczne i prawne (z Bartłomiejem Chludzińskim), IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 26-27 września 2022

Wykład plenarny Strategie neutralizowania płci w nauce jako element polityki wizualizacji, Ogólnopolska konferencja naukowa „Wizualizacje w nauce”, IFiS PAN Warszawa, IF UMCS Lublin, Projekt Avant, 12-13 września 2022