Konferencje ogólnopolskie

→międzynarodowe

Długie trwanie efektu Matyldy, czyli o systemowych sposobach przeciwdziałania marginalizacji kobiet w nauce. Sekcja „Kobiety w matematyce, technologii i inżynierii. od edukacji do rynku pracy” XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: „Ja. My. Oni? Podmiotowość. Tożsamość. Przynależność”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 11-14 września 2019.

Udział w panelu dyskusyjnym „Konfrontacje, spory, konflikty”, konferencja naukowa „Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść”, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Toruń, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Katedra Kulturoznawstwa UMK, Toruń, 16 maja 2019.

Adaptacja czy twórcza interpretacja? Meandry przekładu tekstu popularnonaukowego” na przykładzie „Urojeń płciowych” Cordelii Fine (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018), Pracownia Badań Płci Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 14 maja 2019.

Labirynt ścieżek współczesnej humanistyki. Posthumanizm, nowy materializm, neurofeminizm i inne niebezpieczne sprawy, wykład gościnny, Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 13 maja 2019.

Rozbieżności, niezgodności i kolizje współczesnej humanistyki. Nowy materializm, posthumanizm, neurofeminizm i inne niebezpieczne sprawy, wykład plenarny na konferencji „Sprzeczności w humanistyce”, Kolegium MISH Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 5-6 kwietnia 2019.

Emancypacyjny wymiar ojcostwa. Wspólna opieka nad dziećmi jako wsparcie dla idei feministycznych, panel Mężczyźni na rzecz równości, „Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet”, Komitet Socjologii PAN, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 21-22 września 2018.

Idea poznania usytuowanego w badaniach feministycznych(wraz z Witoldem Wachowskim), „Nowe Trendy w Kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Kraków 19-21 września 2018.

Wykład ekspercki „Problem płci w filozofii współczesnej”, warsztaty „Młodzi 2018” organizowane przez posła do PE Michałą Boniego i prof. Krystnę Szafraniec, Serock, 2-4 lutego 2018.

Mózg, poznanie, płeć. Rozwój neuronauk jako wyzwanie dla współczesnej humanistyki, II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka-technika-społeczeństwo”, Wisła 28-30 września 2017.

Udział w debacie Nowe medytacje filozoficzne. Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta poświęconej książce Joanny Bednarek, wraz z dr hab. Andrzejem W. Nowakiem, Pałac Myślewicki, Warszawa 27 kwietnia 2017.

Feminizm a psychoanaliza: fantazje filozoficzne o kobiecym podmiocie. Na marginesie prac Michélle le Doeuff, „Nieświadome (w) kulturze. Praktyki – Ucieleśnienia – Interpretacje”, Toruń, 28-30 września 2016.

Udział w posiedzeniu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Inne oblicza nauki”. Wygłoszenie odczytu Feminizm w nauce. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin, 25 lutego 2016.

Konstruktywistyczny wymiar schematu pojęciowego współczesnej biologii systemowej, sekcja „Filozofii Nauki”, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września 2015.

Meandry genetyki płci. Filozofia feministyczna poza podziałem na „sex” i „gender”, sekcja „Filozofii feministycznej i gender studies”, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września 2015.

Kobiety (w) filozofii. Kłopot z kategorią podmiotu oraz tożsamością dziedziny po interwencji feministycznej, konferencja naukowa: „(Nie)chciana tożsamość/ Interdyscyplinarne sympozjum”. CSW Toruń, 11-12 maja 2015.

Geny płci. Genetyka w służbie ujednolicania natury?, wystąpienie w ramach seminarium interdyscyplinarnego „Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”, IFiS PAN, 16 marca 2015.(wraz z Ewą Bińczyk) Konstruktywizm po liftingu, IV Sympozjum Konstruktywistyczne, Instytut Filozofii UMK, Toruń 10-11 kwietnia 2014.

(wraz z Ewą Bińczyk) Konstruktywizm po liftingu, IV Sympozjum Konstruktywistyczne, Instytut Filozofii UMK, Toruń 10-11 kwietnia 2014.

(wraz z Ewą Bińczyk) Życzeniowość etosu nauki. O debatę na temat mechanizmów recenzowania, konferencja naukowa „Etyka w badaniach naukowych i w szkolnictwie wyższym”, Komitet Etyki w Nauce, Komitet Naukoznawstwa PAN, Instytut Filozofii UMK, Toruń 5-6 listopada 2012.

Wiedza usytuowana zamiast bezstronnego świadka. O pożytkach z feministycznej filozofii nauki, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice-Wisła, 17-21 września 2012.

Siła męskości, testy SRY a odpowiedzialność, czyli (post)konstruktywistycznie o dyskursie działania genu, III Sympozjum Konstruktywistyczne, Instytut Filozofii UAM, Poznań 30-31 maja 2012.

Czy język może wyznaczać granice naukowości? O dyskursie genu w naukach biologicznych, konferencja naukowa „Granice nauki”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 26-27 kwietnia 2012.

Płeć, nauka, polityka, czyli czego feminizm chce od nauki?, konferencja naukowa „Kobiety i mężczyźni w przestrzeni publicznej”,Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, Toruń, 19-20 kwietnia 2012.

(z Ewą Bińczyk) Majsterkowanie Naturą. Laboratoria, hybrydyzacja zbiorowości i problematyczność esencjalizmu, konferencja naukowa „Natura (w) granica(ch) kultury”, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 18 listopada 2011.