Publikacje-przeklady

→książki

→artykuły / rozdziały / recenzje

Londa Schiebinger, Czy feminizm zmienił naukę?

(wraz z Natalią Kurdubską)

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom VI, 1/2015, 21-26

więcej

Londa Schiebinger, Ineke Klinge, Inés Sánchez de Madariaga, Martina Schraudner, Marcia Stefanick, Innowacje genderowe. Studium przypadku: Nauka. Genetyka różnicowania płciowego,

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom VI, 1/2015, 27-39.

więcej

Horton Thomas E., Arpan Chakraborty, Robert St. Amant, Afordancje dla robotów: krótki przegląd,

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom V, 1/2014, 133-150.

więcej

Evelyn Fox Keller, Czas wykraczania poza gen,

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, rocznik IV, tom 1/2013, 217-232.

więcej

Bruno Latour, Od wytwarzania do realności. Pasteur i fermentacja kwasu mlekowego,

w: Bruno Latour, Nadzieje Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką,

więcej

Bruno Latour, Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem,

(wraz z Maciejem Frąckowiakiem)

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, rocznik III, T/2012, 207-257

więcej

Christine Griffin, Dobre, złe, brzydkie. Wizerunki młodych kobiet na rynku pracy,

w: Antologia tekstów szkoły z Birmingham, red. Michał Wróblewski,

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2012, 253-275.

więcej