Publikacje-przeklady

→książki

→artykuły / rozdziały / recenzje

Przedmioty także posiadają sprawczość,

w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. Ewa Domańska,

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, 525-561.

Rosi Braidotti, Poprzez nomadyzm,

fragmenty wprowadzenia do książki Nomadyczne podmioty. Ucieleśnienie i różnica seksualna we współczesnych teoriach feministycznych,

„Teksty Drugie” 2007/6 (108), 107-129.

więcej

Stanley Fish, Antyprofesjonalizm

w: Stanley Fish, Interpretacja, Retoryka, Polityka, pod redakcją Andrzeja Szahaja,

Kraków Universitas 2002, 277-323.

więcej

Stanley Fish, Krytyczna samoświadomość, albo czy możemy wiedzieć, co robimy?

w: Stanley Fish, Interpretacja, Retoryka, Polityka, pod redakcją Andrzeja Szahaja,

Kraków Universitas 2002, 379-421.

więcej

Richard Warner, Pragmatyzm a rozumowanie prawnicze,

w: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, red. Urszula M. Żegleń,

Toruń 2001, 29-43.

Wolfgang Künne, Wariacje Putnama na temat prawdy,

w: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, red. Urszula M. Żegleń,

Toruń 2001, 157-173.

Ruth Anna Putnam, Potraktować pragmatyzm na poważnie,

w: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, red. Urszula M. Żegleń,

Toruń 2001, 43-49.