Popularyzacja nauki – spotkania

→materiały audiowizualne

→Szkoła Filozofów – Wysokie Obcasy Extra

Czas rewolucji, o przełomach, przewrotach i innych rewolucjach naukowych rozmawia dr Ewa Walusiak-Bednarek, „Głos Uczelni. Czasopismo UMK w Toruniu”, 1-2 (411)/2023, 35-39. więcej

„Po co nam feminizm?”, projekcja filmu dokumentalnego „Cała przyjemność po stronie kobiet”, projekt Akademia Dokumentalna, 11 lutego 2020, Włocławek. więcej

Cykl „Spotkania Filmowe” dotyczące filmu „Portret kobiety w ogniu”, Novekino „Przedwiośnie”, 1 grudnia 2019, Płock.

Mini-wykład performatywny, zdalny (odczytany i przedstawiony przez Agatą Araszkiewicz) Urojenia płciowe, V Kongres Kobiet „Pay me more. Ekonomia. Kobiety. Feminizm”, 15 listopada 2019, Bruksela, Belgia. więcej

Urojenia płciowe, Rzecz o neuroseksizmie. Spotkanie wokół książki Cordelii Fine, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Toruńskie Dziewuchy, Centrum Sztuki Współczesnej Toruń, 10 maja 2019.

Obywatelska Sesja Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Forum Obywatelskie pt. „Obywatel pyta o gender”, Bydgoszcz, 19 lutego 2019. więcej

Debata „Chcemy całego życia”, Wydział Historyczny UMK, z udziałem Łukasza Płazy, Katarzyny Lewandowskiej, Anety Niewęgłowskiej, prowadzenie Natalia Pamuła-Cieślak 28 listopada 2018. więcej

Wszechnica Feministyczna, wykłady popularyzujące tematykę feministyczną (co miesiąc), Cafe Wizytówka, każdy trzeci wtorek miesiąca (poza wakacjami), Toruń 2018 (organizacja).

Debata „99 lat praw wyborczych kobiet”, z udziałem Natalii Pamuła-Cieślak, Łukasza Płazy, Natalii Waloch-Matlakiewicz. Prowadzenie Dominika Bartłomiejczak, I LO Toruń, 28 listopada 2017.

Debata „Pipi i Sokrates albo co to jest filozofia feministyczna”, prowadzenie Joanna Bednarek, z udziałem Ewy Hyży i Renaty Ziemińskiej, Centrum Kultury, IX Kongres Kobiet, Poznań 9-10 września 2017. więcej

Debata Klubu „Filozofuj!” wokół nr. 11 „Filozofuj” (Kultura a co to takiego?) z udziałem A. Szutty, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 6 grudnia 2016. więcej

Panel “Kobiety-kultura emigracyjna a kultura mniejszości” z udziałem M. Dygat, M. Gretkowskiej, K. Malanowskiej, prowadzenie A. Araszkiewicz, Centrum Kultury VIII Kongresu Kobiet, Warszawa 14 maja 2016.

Pogadanka Stereotypy myślenia o płci. (Dla)czego (nie) trzeba się obawiać?, w cyklu „Czwartki z filozofią”, Dwór Artusa, Toruń, 14 kwietnia 2016. więcej

Wykład Ciało. Kobieta. Różnica. Feminizm jako działanie towarzyszący Manifie Toruńskiej 2016, Kawiarnia Wejściówka, Toruń, 2 marca 2016. więcej

Panel w ramach brukselskiego Kongresu Kobiet „(Kobieca) kultura a kultura uniwersalna. Kobieta bez granic”, Ambasada Polski w Brukseli, 27 stycznia 2016.

Problem z gender w Polsce. (DLA)CZEGO (NIE) TRZEBA SIĘ OBAWIAĆ!, Myślowisko Miejskie. Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz, 14.05.2015.

„Władza, media i kobiecość” – panel dyskusyjny z udziałem Kazimiery Szczuki, Anny Wójtewicz, Dariusza Brzostka. Prowadzenie: Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra. Projekcja filmu „Miss Representation” (reż. Jennifer Siebel Newsom), Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń 10.06.2014.

Debata „Gender, kościół , polityka”, z udziałem ks. Leszka Woronieckiego s.a.c., Prof. Krystyny Szafraniec, dr Aleksandry Derra, Prof. Andrzeja Zybertowicza. Prowadzenie mgr Michał Wróblewski, Wydział Humanistyczny UMK, Toruń 28.04.2014

Molekularne poskramianie lęków, czyli o płci konstruowanej genetycznie, wykład otwarty w Pracowni Pytań Granicznych, UAM, Poznań, 28.02.2013.

Udział w spotkaniu „Aborcja ludzka i pozaludzka”, wygłoszenie prelekcji Debata o aborcji jako ilustracja przekonań kulturowych. Perspektywa historyczno-filozoficzna, Dom Muz, Toruń, 8.03.2013.

Media i kryzys męskości, spotkanie w ramach cyklu Płeć w kulturze, prowadzone wraz z Ewą Bińczyk, połączone z projekcją filmu „Maska twardziela” (reż. Sut Jhallyi) dyskusją panelową z udziałem Andrzeja Szahaja oraz Tomasza Szlendaka, Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń, 4.06.2013.

Kobiety w elitach społecznych, spotkanie w ramach cyklu Płeć w kulturze, prowadzone wraz z Ewą Bińczyk, połączone z projekcją filmu „Kobiety w elitach społecznych” (reż. Anna Grzelewska) i dyskusją panelową z udziałem Anny Czerwińskiej oraz Anny Wróblewskiej-Zawadzkiej, Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń, 28.06.2013.

Udział w panelu dyskusyjnym poświęconym modzie w ramach cyklu Wolna sobota, Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń, 27.04.2013.

Udział w panelu Różnica płci jako problem filozoficzny, prowadzenia Magdalena Środa, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice-Wisła, 18.09.2012.

Wykład otwarty Filozoficzne dylematy feminizmu (wraz z Ewą Bińczyk i Aleksandrą Mosiołek), Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 13.01.2011.

Udział w dyskusji panelowej na temat książki Judith Butler „Walczące słowa”, Klub Krytyki Politycznej, Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń, 25.02.2011.

Udział w dyskusji o książce Marii Solarskiej i Macieja Bugajskiego „Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania – Perspektywy – Krytyka”, KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Międzywydziałowe Koło Gender UMK, Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń, 17.05.2011.

Prowadzenie (wraz z Ewą Bińczyk) panelu dyskusyjnego Wizerunek kobiet w kulturze, połączonego z projekcją filmu „Delikatnie nas zabijają. 3” (reż. Jean Kilbourne), Instytut Filozofii UMK, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń, 14.06.2011.

(z Ewą Bińczyk) Albo mądra albo piękna. O sprzeczności między kobiecością a myśleniem, referat połączony z projekcją filmu „Pseudo” (reż. Alicja Plachówna-Vasilewska), Zlot Filozoficzny 2011, Toruń 24-26.06. 2011.

Pogadanka Jak dobrze sprzedać kobietę? Problem kobiecości w filozofii oraz w polityce (wraz z Ewą Bińczyk), w cyklu „Czwartki z filozofią”, Dwór Artusa, Toruń, 22.09.2011.

Wykład Nie bójmy się feminizmu! (wraz z Ewą Bińczyk), Centrum Sztuki Współczesnej Koła Czasu, Toruń, w ramach cyklu Filozoficzne nie-pokoje, 16.06.2010.

Podmot, płeć i dylematy feminizmu. Wystąpienie w panelu dyskusyjnym inspirowanym książką Judith Butler „Uwikłani w płeć”, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział Toruń, Międzywydziałowe Koło Studenckie Gender, Instytut Filozofii UMK, 2.04.2009.