Konferencje ogólnopolskie

→międzynarodowe

ogólnopolskie – 2

Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej, konferencja naukowa „Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy”, Instytut Filozofii UMCS Lublin, 9-11 czerwca 2010.

Wykład plenarny Ciało uwikłane w chorobę. Kilka uwag o kulturowym zjawisku anoreksji, konferencja naukowa „Nad-użycia ciał w kulturze”, Katedra Anglistyki UMK, Toruń, 27-28 maja 2010.

Nomada, cyborg, nie-człowiek. Filozoficzne pożytki z hybrydycznych teorii podmiotu, konferencja naukowa „Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami”, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 10-11 maja 2010.

Obiektywność spleciona z męskością. O języku nauki z perspektywy feministycznej, I Ogólnopolskie Sympozjum Konstruktywistyczne, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 14-15 października 2009.

Wykład plenarny Ciało-podstawowy wymiar kobiecej tożsamości (wraz z dr Katarzyną Więckowską), konferencja naukowa „Nad-użycia ciał w kulturze”, Katedra Anglistyki UMK, Toruń, 21-22 maja 2009.

Kobiety jako czynnik przemilczany. Wybrane wątki epistemologiczne powstawania medycznego zjawiska anoreksji, Międzynarodowa konferencja naukowa na temat filozofii Ludwika Flecka, symultanicznie tłumaczona na język niemiecki: „Lęk przed wiedzą albo kryzys rzeczywistości”. Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 14-16 maja 2009.

Od zwrotu językowego do zwrotu ku „rzeczy-wistości”. Filozofia języka wobec nowych wyzwań, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 15-20 września 2008.

Czy wielość prowadzi do dowolności? O użytecznym wymiarze relatywizmu, konferencja naukowa „Relatywizm w języku i kulturze”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sandomierz 3-5 czerwca 2008.

Kontekst jako podstawowe źródło interpretacji tekstów filozoficznych. Studium przypadku, V Seminarium Kognitywistyczne: „Kontekst i tło”, Zakład Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki UMCS, Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMCS, Lublin,24 maja 2007.

Jawne i ukryte filozoficzne założenia teorii języka Noama Chomsky’ego, konferencja naukowa „Spór o naturę i status kompetencji językowych”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Jarocin 15-16 września 2005.

Filozofia jako terapia i opis. Propozycja Wittgensteina, konferencja naukowa „Kulturowe funkcje filozofii”, Instytut Filozofii UMK, Toruń,9-10 czerwca 2005.

Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia późnego Wittgensteina, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, konferencja naukowa „Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych”, Toruń, 23-25 maja 2005.

Zasada życzliwości – empatia semantyczna, III Seminarium Kognitywistyczne: „EMPATIA – kategoria kulturowa, językowa i kognitywistyczna”, Zakład Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki UMCS, Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMCS, Lublin, 19-20 maja 2005.

(wraz z Ewą Bińczyk), Wybrane problemy programu semantycznego Donalda Davidsona, VII Polski Zjazd Filozoficzny, sekcja filozofii języka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 14-18 września 2004.

(wraz z Marzeną Adamiak) Feminizm na manowcach fundamentalizmu, konferencja naukowa „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii”, Instytut Filozofii UMK, Katedra Politologii UMK, Katedra Stosunków Międzynarodowych UMK, Toruń, 7-8 czerwca 2004.

Czy pojęcie podobieństwa ułatwia zrozumienie Wittgensteinowskiej kategorii reguły?, II Seminarium Kognitywistyczne: „Podobieństwo jako kategoria językowa, poznawcza i kulturowa”, Zakład Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki UMCS, Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMCS, Lublin, 27-28 maja 2004.

Czy minimalizm w teorii prawdy prowadzi do relatywizmu?, III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 12-14 września 2002.