Publications

→articles and book chapters in English or German

Polish science and technology studies in the new millennium

Redakcja naukowa: Krzysztof Abriszewski, Aleksandra Derra, Andrzej W. Nowak

Studies on Culture, Technology and Education, vol. 8, 2022, Berlin, Peter Lang Publishing Group, 146 s.

ISBN 978-3-631-84388-8. 
DOI:10.3726/b20008

więcej

book cover

Filozofia, nauka feminizm : wybór tekstów

Aleksandra Derra, 2022, Toruń

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 332 s.

ISBN 978-83-231-4910-1. 
DOI:10.12775/978-83-231-4911-8

więcej

book cover

Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Redakcja naukowa Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek,

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, seria: SCIENTIA-UNIVERSITAS-MEMORIA III.

więcej

book cover

Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy. 

Zbiór pod redakcją Marzeny Adamiak, Aleksandry Derry i Witolda Wachowskiego.

Toruń 2020. ISBN 978-83-944622-8-4.

więcej

Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość.

Red. naukowa: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015.

więcej

book cover

Studia nad nauką oraz technologią.

Wybór tekstów, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra.

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, seria „Polityka w kulturze”.

więcej

book cover

Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013.

więcej

book cover

Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka.

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011.

więcej