Conferences-

→international conferences

2

Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej, konferencja naukowa „Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy”, The Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie Skłodowska University, Lublin, 9-11 June 2010.

Wykład plenarny Ciało uwikłane w chorobę. Kilka uwag o kulturowym zjawisku anoreksji, konferencja naukowa „Nad-użycia ciał w kulturze”, Department of English, Nicolaus Copernicus University, Toruń, 27-28 May 2010.

Nomada, cyborg, nie-człowiek. Filozoficzne pożytki z hybrydycznych teorii podmiotu, konferencja naukowa „Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami”, Institute of Philosophy, Social Sciences and Jurnalism, University of Gdańsk, 10-11 May 2010.

Obiektywność spleciona z męskością. O języku nauki z perspektywy feministycznej, I Ogólnopolskie Sympozjum Konstruktywistyczne, Institute of Social Studies, University of Wrocław, 14-15 October 2009.

Wykład plenarny Ciało-podstawowy wymiar kobiecej tożsamości (wraz z dr Katarzyną Więckowską), konferencja naukowa „Nad-użycia ciał w kulturze”, Department of English, Nicolaus Copernicus University, Toruń, 21-22 May 2009.

Kobiety jako czynnik przemilczany. Wybrane wątki epistemologiczne powstawania medycznego zjawiska anoreksji, Międzynarodowa konferencja naukowa na temat filozofii Ludwika Flecka, symultanicznie tłumaczona na język niemiecki: „Lęk przed wiedzą albo kryzys rzeczywistości”. Österreichisches Kulturforum Warschau, University of Warsaw, The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, Catholic University of Lublin, Lublin 14-16 May 2009.

Od zwrotu językowego do zwrotu ku „rzeczy-wistości”. Filozofia języka wobec nowych wyzwań, the 8th Polish Philosophical Congress, University of Warsaw, Warsaw 15-20 September 2008.

Czy wielość prowadzi do dowolności? O użytecznym wymiarze relatywizmu, konferencja naukowa „Relatywizm w języku i kulturze”,
Institute of Polish Philology of Maria Curie Skłodowska University, Sandomierz 3-5 June 2008.

Kontekst jako podstawowe źródło interpretacji tekstów filozoficznych. Studium przypadku, V Seminarium Kognitywistyczne: „Kontekst i tło”, Institute of English Studies at Maria Curie Skłodowska University, Chair of Logic and Methodology of Science of the Philosophy Institute at Maria Curie Skłodowska University, Lublin, 24 May 2007.

Jawne i ukryte filozoficzne założenia teorii języka Noama Chomsky’ego, konferencja naukowa „Spór o naturę i status kompetencji językowych”, The Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, The Dipartment of Arts and Pedagogy of Adam Mickiewicz University in Kalisz, Jarocin 15-16 September 2005.

Filozofia jako terapia i opis. Propozycja Wittgensteina, konferencja naukowa „Kulturowe funkcje filozofii”, Institute of Philosophy of Nicolaus Copernicus University in Toruń, 9-10 June 2005.

Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia późnego Wittgensteina, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, konferencja naukowa „Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych”, Toruń, 23-25 May 2005.

Zasada życzliwości – empatia semantyczna, III Seminarium Kognitywistyczne: „EMPATIA – kategoria kulturowa, językowa i kognitywistyczna”, Institute of English Studies at Maria Curie Skłodowska University (MCSU), Chair of Logic and Methodology of Science of the Philosophy Institute at MCSU, Lublin, 19-20 May 2005.

(wraz z Ewą Bińczyk), Wybrane problemy programu semantycznego Donalda Davidsona, The 7th Polish Philosophical Congress, Philosophy of Language section, University of Szczecin, Szczecin, 14-18 September 2004.

(wraz z Marzeną Adamiak) Feminizm na manowcach fundamentalizmu, konferencja naukowa „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii”, Institute of Philosophy of Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU), Faculty of Political Sciences (NCU), Katedra Stosunków Międzynarodowych (NCU), Toruń, 7-8 June 2004.

Czy pojęcie podobieństwa ułatwia zrozumienie Wittgensteinowskiej kategorii reguły?, II Seminarium Kognitywistyczne: „Podobieństwo jako kategoria językowa, poznawcza i kulturowa”, Institute of English Studies at Maria Curie Skłodowska University (MCSU), Chair of Logic and Methodology of Science (MCSU), Lublin, 27-28 May 2004.

Czy minimalizm w teorii prawdy prowadzi do relatywizmu?, III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Institute of Philosophy at University of Zielona Góra, Zielona Góra 12-14 September 2002.