Publikacje-przeklady

→książki

→artykuły / rozdziały / recenzje

Przekłady artykułów i rozdziałów w wydaniach zbiorowych

Rosi Braidotti, Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku,

AVANT, wol. XI, nr 3

więcej

Cordelia Fine, Wyjaśniamy czy utrzymujemy status quo? Teorie o „głęboko zakorzenionych” różnicach płciowych jako samospełniająca się przepowiednia.

„Praktyka Teoretyczna” 2(28)/2018: 171-189.

więcej

Judith Butler, Ideologia seksualna a opis fenomenologiczny. Feministyczna krytyka Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty’ego,

w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Prokopski,

Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2017, 568-585.

więcej

Quentin Skinner, Język a zmiana społeczna.

w: Metoda historyczna i wolność republikańska, red. Janusz Grygieńć,

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2016, 39-61.

więcej

Tom Ziemke, Czym jest to, co zwiemy ucieleśnieniem?

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom VI, 3/2015, 161-174.

więcej

Ruth Hubbard, Nauka, władza, płeć (gender): Jak DNA stało się księgą życia.

w: Studia nad nauką i technologią: wybór tekstów, red. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, 357-368.

więcej

Donna Haraway, Wiedza usytuowana: problem z nauką w feminizmie a przywilej przyjęcia częściowej, niepełnej perspektywy,

w: Studia nad nauką i technologią: wybór tekstów, red. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra,

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, 103-133.

więcej