Publikacje-artykuly

→książki

→przekłady

2017

Is the integration of the philosophical perspective and the scientific views possible? The post-Wittgensteinian need for theoretical re-formulations,

„Ruch Filozoficzny” tom LXXIII, 2/2017, 47-59.

więcej

Meandry biologii płci. Filozofia feministyczna poza podziałem na sex i gender,

„Teksty Drugie” 4/2017, 13-35.

więcej

Choroba jako problem feministyczny. Płeć w badaniach biologicznych,

„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1 (46)/2017, 307-323.

więcej

Równość, heterogeniczność, wielowymiarowość. Feministyczne interwencje w filozofię nauki.

z Michałem Bomastykiem, „Filo-Sofija” 37 (2)/2017, 107-121.

więcej

O kłopotliwej kobiecej podmiotowości w styranizowanym chwilą świecie. Na marginesie książki Thomasa H. Eriksena.

w: Graszewicz.com. Media. Komunikacja. Kultura, red. Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Roman Wróblewski,

więcej

Sztuczna natura, czyli naukowe modyfikowanie świata. Donny Haraway opowieść o naukach biologicznych.

w: Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie Ideologii i utopii Karola Mannheima,

red. Tomasz M. Korczyński,

Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne 2017, s. 143-163.

„Twórzmy relacje, a nie dzieci”. Wspólne życie na zniszczonej planecie w chthulucenie Donny Haraway.

AVANT, Vol. VIII, No. 3/2017, 215-228.

więcej

Oszaleć można z tym ciałem

recenzja Ciała – poza Innością i Tożsamością Moniki Rogowskiej-Stangret,

„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1(46)/2017, 457-471.

więcej

2016

Between Self-Colonization and Exclusion: Philosophical Fantasies of a Woman Practising Philosophy,

in the Marigins of the Work of Michèle Le Dœuff,

“Czas Kultury/English” 4/2016, 79-99.

więcej

Między samokolonizacją, a wykluczeniem: filozoficzne fantazje o kobiecie uprawiającej filozofię,

„Czas Kultury”, 4 /2016, 136-148.

więcej

Przemilczane i zapomniane. O zjawisku Matyldy, czyli systemowym umniejszaniu roli kobiet w nauce,

 „Ethos” 1 (113)/ 2016, 203-221.

więcej

Kobiety (w) filozofii. (De)konstruowanie tożsamości dziedziny po interwencji feministycznej,

w: (Nie)chciana tożsamość, red. K. Lewandowska, M. Macudzińska-Kamczycka, J. W. Sienkiewicz,

Toruń: Wydawnictwo UMK 2016, 153-172.

więcej

Obcość, różnorodność, niepoznawalność i inne ryzykowne sprawy.

o książce Moniki Rogowskiej-Stangret ‘Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej’,

„Fabularie” 2 (11)/2016, 78-80.

2015

The basic concepts of Fregean semantics. Frege as the father of the contemporary philosophy of language,

„Studia Semiotyczne. English Supplement” 2015 (2007), vol. XXVI, 151-168 (przedruk na podstawie artykułu polskiego).

więcej

Wittgenstein’s Later Work’s Influence on the Methods of Language Research,

„Studia Semiotyczne. English Supplement” 2015 (2010), vol. XXVII, 305-328 (przedruk na podstawie artykułu polskiego).

więcej

The Human Dream of Power. The Portrait of Science as a Conceptual Heritage of the Modern Era,

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, 1/2015, 40-61.

więcej

Nauka-bogini, naczelne i feminizm. Prymatologia jako poszukiwanie natury człowieka,

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom. VI, 3/2015, 179-206.

więcej

Feminizm. Tworzenie poprzez zmianę,

„AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom VI, 1/2015, 11-15.

więcej

Laboratorium myślenia współczesnej humanistyki,

Na marginesie tekstu Izabelli Bukraby-Rylskiej, „Kultura Współczesna” 2/2015, 108-114.

więcej

Od empiryzmu do konstruktywizmu. Główne idee, tezy oraz nurty feministycznej filozofii nauki.

w: „Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość”, red. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć,

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, 233-261.

więcej

Czy nauka i technologia nie lubią kobiet? O interwencjach feministycznej filozofii nauki na podstawie przypadków Barbary McClintock i Rosalind Franklin,

w: Filozofia – Etyka – Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, red. Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski,

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2015, 247-263 (przedruk)

więcej