Publikacje-artykuly

→książki

→przekłady

2010

Kobiety jako czynnik przemilczany. Wybrane wątki epistemologiczne powstawania medycznego zjawiska anoreksji,

„Przegląd Filozoficzny” 2 (74)/2010, 27-44.

więcej

Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem,

„Studia Semiotyczne” tom. XXVII/2010, 353-373.

więcej

Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej,

„Annales Universitatis Mariae Curie-Słodowska”, Vol. XXXV, z. 2/2010, 169-195.

więcej

Wittgenstein’s category of use as a starting point for the theory of language,

„Cognitive Science and Media in Education”, 1/2010, 139-150.

więcej

Nicht-dualisierende Redeweise und weibliche Subjektivität,

w: Alexander Riegler and Stefan Weber (hg.), Die Dritte Philosophie. Kritische Beiträge zu Josef Mitterers Non-Dualismus,

Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2010, 215-227.

Czy wielość prowadzi do dowolności? O użytecznym wymiarze relatywizmu,

w: A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.) Relatywizm w języku i kulturze,

Lublin 2010: Wydawnictwa UMCS, 11-24.

więcej

Ciało-kobieta-różnica w nomadycznej teorii podmiotu Rosi Braidotti.

W: Andrzej Kiepas, Elżbieta Struzik (red.), Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym,

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, 449-469.

więcej

How the Category of Embodiment Transforms the Problems of Philosophy of Language: The Case of Understanding,

w: Volker Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang (eds.), Language and World. Part Two. Signs, Minds and Actions, Frankfurt, Lancaster: ontos verlag 2010, 235-245.

więcej

2009

Rosi Braidotti zaproszenie do nomadyzmu.

w: Rosi Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym,

Warszawa: WAiB 2009, 7-13.

2008

Jawne i ukryte filozoficzne założenia teorii języka Noama Chomsky’ego,

„Principia” tom. L/2008, 145-164.

więcej

Naturalizm a fakty semantyczne. Rozważania nad semantycznym deflacjonizmem Paula Horwicha,

„Analiza i Egzystencja” 7/2008, 89-108.

więcej

Explicit and Implicit Assumptions in Noam Chomsky’s Theory of Language,

„Forum Philosophicum” tom. 13, 1/2008, 83-101.

więcej

The Non-dualizing Way of Speaking and the Female Subjectivity Problem.

„Constructivist Foundations”, vol. 3, 3/2008, 208-214.

więcej

Review of Ireneusz Ziemiński, Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina (Death, Immortality, The Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein’s Philosophy),

„Forum Philosophicum” tom. 13, 2/2008, 379-385.

więcej